Sisäilmatutkimus

Sisäilmasta voidaan mitata paljon eri asioita ja usein ongelmat johtuvatkin monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Sisäilmatutkimus on oikea valinta silloin, jos tiloissa esiintyy epätavanomaista hajua tai oireilua. Sisäilman tutkimusta voidaan hyödyntää myös jo tehdyille korjaustöille laadunvarmistuksen mittausmenetelmänä. Huonolaatuinen sisäilma on terveysriski.

Sisäilmatutkimuksen tarpeen arviointi ja sisällön määrittäminen kannattaa jättää asiantuntijan tehtäväksi: esimerkiksi materiaalien vaurioituminen, ilmanvaihdon puutteellinen toiminta tai ilmavuodot rakenteiden läpi saattavat aiheuttaa sisäilman laadun heikkenemistä.

Sisäilmatutkimuksessa käytetään apuna useita erilaisia menetelmiä: sisäilman mittaus, näytteenotto ja käyttäjäkyselyt. Tutkimuksen avulla selvitetään, esiintyykö sisäilmassa tavanomaisesta poikkeavia kaasumaisia yhdisteitä, hiukkasia tai esimerkiksi kuituja.

Sisäilmatutkimus asiantuntijalta

Sisäilmatutkimuksiin kannattaa aina ottaa mukaan asiantuntija, jolloin sisäilmaongelman perimmäinen syy saadaan selvitettyä ja ongelma ratkottua.

Sisäilmarissa käytämme Asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaisia tutkimusmenetelmiä ja Ruokaviraston (ent. Evira) hyväksymiä laboratorioita. Lisäksi tutkimuksissamme on mukana sertifioitu rakennusterveysasiantuntija. Edellä mainitut tekijät ovat myös vaatimuksena, mikäli halutaan tehdä viranomaisen hyväksymiä tutkimuksia terveyshaittaepäilyn vuoksi.

Teemme monipuoliset sisäilmatutkimukset yrityksille, kaupungeille, asunto-osakeyhtiöille ja myös yksityisille henkilöille Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä sekä Pirkanmaalla. Räätälöimme tutkimuksen aina asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti.

Sisäilman mittaus ja näytteenotto

  • Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaus (VOC-yhdisteet)
  • Formaldehydipitoisuuden mittaus
  • Ammoniakkipitoisuuden mittaus
  • Olosuhdemittaus (lämpö, kosteus- ja hiilidioksidipitoisuus)
  • Teollisten mineraalikuitujen määritys
  • Pölyn koostumuksen määritys
  • Haitta-aineiden esiintyvyyden määritykset (asbesti, PAH-yhdisteet, PCB)
  • Sisäilman radon-mittaus
Pyydä tarjous »

Tilaa sisäilmatutkimus

Sisäilmatutkimus on helppo tilata! Voit jättää sivustomme yhteystiedot-osiosta yhteydenottopyynnön, jonka pohjalta teemme tarjouksen. Parhaiten pystymme kohdentamaan tarvittavat tutkimukset, kun laitat yhteydenottopyynnön liitteeksi lisätietoja kohteesta, esimerkiksi rakennekuvia, terveystarkastajan pöytäkirjan asunnon tarkastuksesta, asuntokaupan kuntotarkastusraportin, tms. Lopullinen hinta määräytyy useiden asioiden perusteella.

Suurempien kohteiden osalta teemme ennen tarjousta kohdekäynnin ja tutkimussuunnitelman, jotta voidaan varmistua oikeanlaisista menetelmistä ja riittävistä näytemääristä. Sisäilmarissa teemme vain Asumisterveysasetuksen mukaisia sisäilmatutkimuksia muun muassa yrityksille ja kaupungeille.

Sisäilmatutkimus voidaan suorittaa yleensä yhden-kolmen viikon sisällä tilauksesta, tilaajan kanssa sovittavana ajankohtana. Kohteen laajuudesta ja tutkimusmenetelmistä riippuen, kohdetutkimukset suoritetaan noin 1-2 työpäivän aikana. Sisäilmatutkimus voidaan tehdä vuodenajasta ja säästä riippumatta (pois lukien sisäilman mikrobinäytteenotto, lue lisää täältä). Laadimme tehdyistä tutkimuksista aina kirjallisen raportin toimenpide-ehdotuksineen, joka toimitetaan noin kolmen viikon kuluttua tutkimuksista

Sisäilmatarkastus

Sisäilmatarkastus on järkevä vaihtoehto erityisesti silloin, kun halutaan asiantuntijan arvio sisäilman olosuhteista, rakennusten huoltotarpeista sekä kohteeseen parhaiten soveltuvista mittausmenetelmistä. Paras lopputulos saavutetaan, kun sisäilmaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan ensin kokonaisvaltaisesti sisäilmatarkastuksen avulla.

Sisäilmatarkastuksessa tilat tutkitaan rikkomatta rakenteita. Selvitämme mahdolliset riskirakenteet rakennepiirustusten ja aistinvaraisten havaintojen avulla. Olosuhteita ja rakenteiden kuntoa havainnoidaan käyttäen apuna pintakosteudenilmaisinta, olosuhdemittaria (lämpötila, kosteus ja hiilidioksidi) sekä merkkisavua/lämpökameraa. Ilmanvaihdon toimintaa tarkastellaan mittaamalla ilmamäärät sekä sisä- ja ulkotilojen väliset painesuhteet. Lisäksi arvioimme eri pintamateriaalien vaikutusta sisäilman laatuun.

Tarkastuksen yhteydessä havaitsemme yleensä sisäilman ongelmakohdat ja useimpiin epäkohtiin löydetään ratkaisu jo sisäilmatarkastuksen avulla. Tarvittaessa suosittelemme jatkotoimenpiteinä esimerkiksi sisäilmatutkimuksia, jotka tehdyn tarkastuksen avulla voidaan kohdentaa oikeisiin asioihin.

Sisäilmatarkastuksen avulla säästytään tarpeettomilta tutkimuksilta, kun toimenpiteet ja jatkotutkimukset kohdennetaan oikeisiin asioihin. Tästä syystä sisäilmatarkastus on kustannustehokas ja säästää myös aikaa.

Ota meihin yhteyttä ja tilaa sisäilman mittaus, sisäilmatarkastus tai sisäilmatutkimus!

Copyright © Sisäilmari 2018 | Sisäilmari: puh. 044 977 9559, email: toimisto(at)sisailmari.fi