Ajankohtaista


Yhteydenottolomake epäkunnossa toukokuun alkupuolella!

Valitettavasti nettisivujemme yhteydenottolomakkeella lähetetyt yhteydenotot eivät ole tulleet perille toukokuun alkupuolella (1.5-14.5.2021).  Huomioithan tämän, mikäli et ole saanut meiltä vastausta lähettämääsi yhteydenottopyyntöön. Pyydämme lähettämään yhteydenottopyynnön uudelleen. Pahoittelemme tapahtunutta.(Julkaistu 14.5.2021)

Kyselytutkimus kotitalouksien sisäilmaongelmista

Sisäilmaongelmien sekä home- ja muiden asumisterveysloukkutilanteiden laajuutta ja tilanteisiin johtaneita syitä sekä vaikutuksia suomalaisissa kodeissa selvitetään kaikille avoimella verkkokyselyllä. Kysely on avoinna 11.10 asti ja se toteutetaan osana SisäTuki (Sisäilmaongelmista kärsivien auttaminen ja tukeminen) -hanketta. Kyselyn avulla saadaan arvokasta tietoa suomalaisten kotitalouksien sisäilmatilanteesta.

Toivomme, että mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn! Kysely löytyy osoitteesta: https://www.webropol.com/s/sisatuki

Mistä kuntotutkimusten hinta muodostuu?

Olemme monesti pohtineet, pystyisimmekö laittamaan kuntotutkimusten hintatietoa internetsivuillemme? Ajatuksen tasolla hintatietojen esittäminen olisi hyvä juttu ja helpottaisi meitäkin, kun voisimme esittää asiakkaillemme suoraan hinnan esimerkiksi puhelimitse käydyissä keskusteluissa.

Todellisuudessa asia on paljon haastavampi. Ongelma muodostuu kohteiden monimuotoisuudesta: ei ole olemassa kahta samanlaista tutkimuskohdetta eikä siten myöskään hintaa.  Erilaisia analyysimenetelmiä on useita kymmeniä, lisäksi kohteessa käytettävät työtunnit vaihtelevat jo pelkästään erilaisten rakenteiden vuoksi. 

Jotta voimme laatia mahdollisimman tarkan kustannusarvion, tarvitsemme lähtötietoja kohteesta: rakennusvuosi, kohteen koko, rakennuspiirustukset sekä esimerkiksi asuntokaupan kuntotarkastusraportti auttavat meitä kartoittamaan kohteen mahdollisia riskikohtia ja siten kohdistamaan tutkimukset oikeisiin asioihin. 

Lähtötietojen perusteella teemme aina kohteeseen riskitarkastelun, jonka pohjalta laadimme kustannusarvion. Eli käytännössä suunnittelemme, mitä näytteitä kannattaa ottaa, kuinka paljon, mistä kaikkialta ja kuinka paljon meillä menee työtunteja kyseisten tutkimusten tekemiseksi? 

Pienkohteiden osalta erittelemme:
- tutkimuksiin kuluvat työtunnit
- näytteiden analyysikulut ja näytemäärän 
- laitekulut
- raportointiin kuluvat työtunnit
- matkakulut

Nämä yhdessä muodostavat kohteen kustannusarvion. Meille on tärkeää, että tutustumme huolella kohteen tietoihin, tarjoamme riskitarkastelun pohjalta tarpeellisia tutkimuksia ja laadimme pitävän kustannusarvion.

Meille soittaessa tai yhteydenottopyyntöä lähettäessä ei tarvitse itse tietää, mitä tutkimuksia pitäisi tilata. Eli toisinsanoen, kun emme esitä hintatietoja internetsivuillamme, voimme varmistua siitä, että jokaisen kohteen osalta selvitetään tarpeelliset tutkimukset ja hintatiedot annetaan vasta niiden tietojen perusteella.

Otathan rohkeasti yhteyttä, mikäli sisäilmaongelmat askarruttavat, autamme mielellämme! (Julkaistu 22.7.2020)

5


Asiakastarina

Home- ja sisäilmaongelmat koskettavat useita meistä, mutta harvat tietävät,  miten kannattaa toimia niiden osuessa omalle kohdalle. Jokaisen kohteen rakenneratkaisut ovat erilaisia, vaurioiden laajudet vaihtelevat, korjausvaihtoehtoja on useita ja asuntokauppatilanteessa voidaan joutua pohtimaan hinnanalennusta tai kaupan purkua.  Päällimmäisenä on kuitenkin yleensä mielessä oma ja läheisten terveys sekä sisäilmaongelmien vaikutus niihin.

Koko prosessin läpikäyminen kuluttaa paljon henkisiä voimavaroja, mutta myös kustannukset saattavat yllättää. Meidän tavoitteemme on pysyä aina antamassamme kustannusarviossa ja tukea asiakkaitamme koko prosessin läpiviemisessä. 

Saimme tänään aamulla asiakkaaltamme hänen kirjoittamansa asiakastarinan, joka vahvistaa uskoamme siitä, että toimintatapamme on oikea ja palvelullemme on tarvetta.  

"Kokonaisuudessaan olemme erittäin tyytyväisiä Sisäilmari Oy:n palveluun. Löysin Sisäilmarin Google-haun kautta ja kotisivujen perusteella päätin ottaa yhteyttä: Laitoin vain Caritalle sähköpostia, jossa kerroin melko kattavasti tilanteemme. Vastauksen sain todella nopeasti. Caritan vastaukset olivat jo heti alusta lähtien hyvin laajoja ja asiantuntevia. Aiempien kokemuksiemme perusteella tuntui, että alan asiantuntijoilta ei paljon vastauksia saa ennen kuin raha on liikkunut. Tässä alkukartoituksessa sähköpostilla Carita oli antanut jo paljon arvokasta informaatiota ja aikaansa meille asiakkaana ennen kuin olimme edes tavanneet. Saimme myös selkeän tarjouksen, jossa kerrottiin, mitä talostamme tultaisiin tutkimaan ja miksi. Tämä tapahtui jo ennen ensimmäistä käyntiä. Olin lähettänyt Caritalle sähköpostilla kattavat lähtötiedot, kaikki aiemmat raportit talosta sekä pohjapiirustukset, sikäli kun niitä vanhasta talosta oli saatavilla. Hinnoitteluperusteet esitettiin selkeästi tunti- ja tutkimushinnoin. Tein jonkin verran vertailua toimijoiden kesken ja Sisäilmarin hinnoittelu oli ehdottomasti selkein ja edukkain. Päädyimme valitsemaan Sisäilmarin, koska palvelu oli alusta asti asiantuntevaa ja ripeää. Sain aina vastauksen, kun jotakin kysyin ja Carita herätti minussa vahvaa luottamusta. Tuli vain sellainen olo, että tästä tulee hyvä ja vihdoin saamme apua ja asiaamme eteenpäin.

Carita ja Timo saapuivat tutkimaan taloamme sovitusti, muutaman viikon sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta. Olin itse tuona päivänä etätöissä, mutta lähinnä siltä varalta, jos jotakin lisätietoja tms. olisi talosta tarvittu tutkimusvaiheessa. Kiersimme aluksi yhdessä koko talon läpi ja kävimme läpi talon riskirakenteita. Carita ja Timo tekivät myös aistinvaraista tutkimusta ja heti alusta oli hajun perusteella selvää, että talossamme jonkinasteista mikrobikasvustoa on. Kun talo oli kierretty, Carita keskusteli, josko talon remontoidusta rossipohjasta otettaisiin myös näytteet, vaikka nämä eivät olleet alkuperäisessä tarjouksessa. Tuossa osassa taloa haju oli kuitenkin sen verran voimakas ja alapohjasta kävi ilmi, että rossipohjan kolme sivua olivat tukittu siten, että alapohja ei tuulettunut käytännössä ollenkaan. Pyysin myös, että kahdesta talomme laajennusosasta molemmista otettaisiin kreosoottinäytteet. Nämä paikan päällä todetut näytetarpeet eivät nostaneet tarjouksen hintaa ilmoitetun hintahaarukan ylärajan yli. Olin erittäin tyytyväinen näytteenottopäivän toimintaan. Carita ja Timo olivat hyvin asiantuntevia ja keskustelivat kanssani talosta siten, että minäkin maallikkona ymmärsin täysin, mistä puhutaan. Sain myös vihdoin ymmärrystä ja tukea hankalaan ja melko yksinäiseltäkin tuntuvaan tilanteeseen, kun olin lähipiirissämme ainoa, joka epäili talomme kuntoa. Tutkimuspäivä venyi hieman, mutta se ei tuntunut Caritaa ja Timoa haittaavan. Rakenneavauskohdat käytiin läpi yhdessä ja Timo teki kaikki rakenneavaukset siististi ja huomaamattomiin paikkoihin. Rakenneavauskohdat päätettiin etukäteen yhdessä.

Raportin saimme sovitussa aikataulussa. Labratuloksissa kesti hieman pidempään kuin olin ehkä ajatellut, mutta tähän Sisäilmari ei tietenkään pystynyt vaikuttamaan. Labratuloksissa kesti noin kolme viikkoa ja noin viikon kuluttua siitä Carita sai raportin meille valmiiksi ja toimitti sen sähköpostiini. Olimme yhteydessä tuon kuukauden aikana sekä sähköpostilla että puhelimitse Caritan kanssa ja aina sain vastauksen mieltäni askarruttaviin kysymyksiin. Osa labratuloksista tuli muistaakseni hieman aiemmin ja Carita soitti näistä minulle heti. Samoin loppujen labratulosten saapuessa, Carita ilmoitti tulokset minulle heti puhelimella, jolloin sain tietää talomme tilanteen niin nopeasti kuin mahdollista.

Raportti oli hyvin laaja ja kaikki ongelma-alueet oli selvitetty raportissa kattavasti. Raportti oli myös selkeä ja maallikollekin helposti ymmärrettävä. Labratuloksissa oli pieni osoitevirhe talomme osoitteen osalta ja otin Caritaan yhteyttä. Carita hoiti yhteydenpidon tutkimuslaboratorioon ja osoite korjattiin lopulliselle raportille, jonka Carita toimitti minulle nopeasti. Detaljitason korjaussuunnittelua Caritan raportti ei sisältänyt, mutta tämä oli meillä tiedossa jo ennen yhteistyön tilaamista.

Kaiken kaikkiaan koko yhteistyö Sisäilmarin kanssa oli kaikilta osa-alueiltaan onnistunut. Talomme paljastui olevan alapohjistaan mikrobivaurioitunut ja lähdimme tästä viemään prosessia eteenpäin asianajajan kanssa. Sain sekä Caritalta että Timolta puhelimitse tukea tilanteeseemme ja vinkkejä, miten hoitaa asiaa eteenpäin. Keskustelimme useampaan otteeseen puhelimessa talomme tuloksista ja sain kaivattua tukea tilanteeseemme niin Caritalta kuin Timolta. He kertoivat myös vastaavista kohteista ja niiden lopputuloksista luoden uskoa siihen, että asiat kyllä järjestyvät. Kustannusarviossa pysyttiin koko prosessin ajan. Arvosanaksi koko yhteistyöstä annan 6/5! Kiitos! "  (Julkaistu 12.5.2020)


 

Hyvällä hygienialla ja positiivisella otteella eteenpäin!

Sisäilmarin toiminta jatkuu koronavirusepidemiasta huolimatta. Haluamme palvella asiakkaitamme vastuullisesti, joten noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksia ja pyrimme välttämään läheistä kontaktia sekä kättelyä tervehdittäessä.  

Tavanomaisestikin näytteenottojen luotettavuuden varmistamiseksi ja kontaminaation välttämiseksi puhdistamme kaikki näytteenottovälineet näytteenottojen välissä Isopropyylialkoholilla. Lisäksi käytämme henkilökohtaisia suojavälineitä, mm. kertakäyttökäsineitä. Korostamme näitä toimenpiteitä koronavirusepidemian aikana entisestään viruksen leviämisen rajoittamiseksi. 

Toivomme asiakkailtamme yhteydenottoa ennen tutkimuksia, mikäli teillä on ollut flunssan oireita tai olette matkustaneen kahden viikon sisällä ulkomailla. Seuraamme viranomaisten tiedotuksia ja teemme tarvittaessa muutoksia toimintamalleihimme, joista informoimme sitten erikseen.

Teemme jokaisesta kohteestamme lähtöaineiston perusteella riskitarkastelun sekä kustannusarvion suosittelemistamme tutkimuksista.  Nyt onkin hyvä aika laittaa lähtöaineistot (esimerkiksi asuntokaupan kuntotarkastusraportti, homekoiraraportti, rakennepiirustuksia, valokuvia...) meille tulemaan, niin laadimme teille tarjouksen tutkimuksista. Tarjous ei sido teitä mihinkään, mutta toimii hyvänä apuna suunniteltaessa kiinteistön kunnostamiseen ja huoltoon liittyviä toimenpiteitä! (Julkaistu 16.3.2020)
Copyright © Sisäilmari 2018 | Sisäilmari: puh. 044 977 9559, email: toimisto(at)sisailmari.fi